pasek-unijny-kolorowy
Rekrutacja
Home » Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona będzie od 14.11.2022 r.

home02Kryteria formalne
– Osoba mieszkająca na terenie powiatu mieleckiego, starsza, która ukończyła 60 rok życia/ potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, nie korzystająca z tożsamych usług.

Podczas procesu rekrutacji preferowane będą osoby z niżej wymienionych grup zgodnie z następującą punktacją:
– osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia – 5 pkt
– osoba której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego – 5 pkt
– osoba korzystająca z PO PŻ – 1 pkt

W przypadku osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi punktacja będzie następująca:
– osoba niepełnosprawna intelektualnie – 4 pkt
– osoba z zaburzeniami psychicznymi – 4 pkt
– osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 3 pkt
– osoba z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 3 pkt
– osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 3 pkt
– osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 2 pkt
– osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności – 1 pkt

W przypadku osoby niepełnosprawnej kwalifikującej się do dwóch grup np. osoba z zaburzeniami psychicznymi o lekkim stopniu niepełnosprawności zostanie przyznana punktacja z wyższej grupy.

KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

1. Formularz Rekrutacyjny
2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
3. Zaświadczenie lekarskie – załącznik nr 1
4. Oświadczenie o korzystaniu / niekorzystaniu z tożsamych usług – załącznik nr 2
5. Zaświadczenie z MOPS/GOPS o niekorzystaniu z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
7. Oświadczenie o niemożności zapewnienia wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – załącznik nr 3
7.1. Zaświadczenie lekarskie – załącznik nr 1 do OŚW o niemożności zapewnienia wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
7.1.1. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 1 do Zaświadczenie Lekarskie
7.2. Zaświadczenie o zatrudnieniu – załącznik nr 2 do OŚW o niemożności zapewnienia wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
7.2.1 Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 1 do Zaświadczenie o zatrudnieniu
8. Oświadczenie osoby samotnej (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 4
9. Oświadczenie o samotnym gospodarowaniu (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 5
10. Oświadczenie o dochodach + dołączone potwierdzenie dochodów z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie – załącznik nr 6
11. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 7
12. Oświadczenie o wielokrotnym wykluczeniu (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 8
13. Kontakt do bliskich – załącznik nr 9
14. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 1 do danych kontaktowych do bliskich Kandydata/-ki

Dokumenty do pobrania w zakładce: DOKUMENTY DO POBRANIA

Wyniki Rekrutacji

02.01.2023

02.01.2023

02.01.2023

16.01.2023

16.01.2023

20.01.2023

20.01.2023

20.01.2023

30.01.2023

30.01.2023

01.02.2023

01.02.2023

07.02.2023

07.02.2023

09.02.2023

09.02.2023

14.02.2023

14.02.2023

20.02.2023

20.02.2023

01.03.2023

02.03.2023

02.03.2023

27.03.2023

27.03.2023

27.03.2023

27.03.2023

30.03.2023

30.03.2023

31.03.2023

31.03.2023

03.04.2023

11.04.2023

11.04.2023

24.04.2023

24.04.2023

02.05.2023

22.05.2023

22.05.2023

23.05.2023

23.05.2023

26.05.2023

26.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

01.06.2023

07.06.2023

07.06.2023

13.06.2023

13.06.2023

14.16.2023

14.06.2023

03.07.2023

11.07.2023

11.07.2023

27.07.2023

27.07.2023

01.08.2023

21.08.2023

21.08.2023

01.09.2023

18.09.2023

18.09.2023

19.09.2023

19.09.2023

02.10.2023

16.10.2023

16.10.2023

24.10.2023

24.10.2023

24.10.2023

24.10.2023

03.11.2023

03.11.2023

03.11.2023

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA


DANE KONTAKTOWE WS. HARMONOGRAMU UDZIELANIA WSPARCIA:
ALICJA SUKIENNIK
MAIL: ALICJA.SUKIENNIK@LOOTUS.PL
TEL: 881-400-906

30.12.2022

04.01.2023

05.01.2023

09.01.2023

10.01.2023

10.01.2023

17.01.2023

20.01.2023

20.01.2023

30.01.2023

30.01.2023

03.02.2023

07.02.2023

07.02.2023

09.02.2023

09.02.2023

14.02.2023

14.02.2023

20.02.2023

20.02.2023

02.03.2023

07.03.2023

27.03.2023

30.03.2023

30.03.2023

30.03.2023

31.03.2023

31.03.2023

06.04.2023

11.04.2023

24.04.2023

24.04.2023

22.05.2023

22.05.2023

22.05.2023

26.05.2023

26.05.2023

31.05.2023

31.05.2023

07.06.2023

07.06.2023

13.06.2023

13.06.2023

13.07.2023

13.07.2023

27.07.2023

27.07.2023

21.08.2023

21.08.2023

15.09.2023

18.09.2023

19.09.2023

19.09.2023

16.10.2023

17.10.2023

24.10.2023

24.10.2023

30.10.2023

03.11.2023

14.11.2023

Scroll to Top