pasek-unijny-kolorowy
Pelles rad: Lita kungen att du kan besta mottaglig tillsamman din medspelare
Pelles rad: Lita kungen att du kan besta mottaglig tillsamman din medspelare

Annika samt Johan lever darefter 7 ar tillbaka i ett offentlig relation. Det betyder att do har relationer med andra – ehur dom annu lever forbund. Do berattar i RFSU:s podcast att den bringa relationen lett mo att do fatt e forbattrin sexliv, mer oberoende samt ett storre tillit till varandra. – Det befinner si normal att folk tanker sasom Annika gjorde framst – att omedelbar KAN vi ick ga vidare att vara tillsammans. Hon hade ett kolla in denna webbplats bild itu att man blott kan tillverka en kondition tillsamman sin partner forsavitt karl ar sexuellt sam exklusivt dedikerad mot denne. Skada i stallet visade det sig att deras forhalland gick att ombilda till det forbattrin, sager Pelle Ullholm, sexualupplysare pa RFSU.

Sexualiteten omgardas fran manga forvantningar

Det finns avsevart i nagon erotisk forhalland som hane “bor” sam “inte borde” foreta. Skad alla forvantningar kan donera nago antydan av ofrihet som emellanat kan dampa relationen. Likva drar sig vanligtvis den saso ar fragvis villig att utprova en offentlig forhalland for att stalla fragan, vilket ar forstaeligt. Enbart fragan kan upplevas som e hot til relationen – saken da andra partnern kan kanna fragan saso e formulering fran missnoje eller mot samt tillsammans misstankar forsavit att nagonting allareda har hant. – foljaktligen ar det ultimat att los hurdan hane ser villig relationer genomgaende innan karl inleder en affar. Befinner sig det viktigt att relationen kan vara mottaglig alternativt foredrar d bada en monogam samband? Nar du befinner sig i nago forhallande befinner du dig allaredan i nago annan lage, sager Pelle Ullholm.

Svartsjuka betraktas som en axiom

Att existera tillsamman betyder for flera att karl befinner si fullkomligt exkluderade mot varandra, samt att det bara befinner si okej att befinna in love i ett indivi til gangen. I var kultur betraktas alltfor ideligen svartsjuka sasom nago axio sam nagot som "bor existera" i en forhalland. Beatles sjong mot samt tillsammans forsavitt att ”I'd rather see you dead little girl, than to bedja with another man”. Det har kan i modern epok kannas en aning ytterst, men den eventuella svartsjukan kan samt betraktas sasom ett avo emotion saso man jag kan plocka ansvar for sam bilda sig att gno med.– Do flesta kommer ick att vara intresserade av nago och likadan manniska bota livet. Det promenerar icke att fordra fran ens kompanjon att saken da aldrig amna bliv attraherad itu nagon annan. Andock alldenstund den tanken befinner sig provokativ forut en samband, befinner sig det manga sasom doljer att do kanner eller e gang kant odla, anser Pelle.

Toras latta fragan. Eventuellt ar det sa att din medspelare skulle asikt att det vart okej att oppna relationen, andra foredrar att innehava gransdragningar – men det kraver att karl kan dryfta forsavit det och att herre kan vara hederlig dock att karl ar rustad pa sin partners hederlighet.– Snackar du utan din partner, kan det bli odla att du bagge laser in er, fastan d age synonym onskema. Det vore ledsamt, pro pa en satt kan relationen starkas i stallet darfor att hotas, ifall ni kanner tro: ”Jag litar gallande att n stannar tillsamman undertecknad odla lange du vill, oavsett ifall du mote andra alternativ inte”, uppg Pelle.

Att plantera granser – i nagon flexibel forhalland

Granserna for saken dar oppna relationen kan se ut saso karl vill, eventuellt kan det vara godtagbart att pussa andra, skad icke se do. Alternativ det kan befinna godtagbart att ha sex tillsammans andra skad ej att pussas exempelvi. Nago fenomen saso ar duktig att los for ar forsavit hane vill undvika att hora forsavitt andra relationer alternativt tvartom – ifall herre evigt skall informera forsavit de dar herre mote.

Promenerar stadse att knacka upp sam aterfalla mot monogami

I RFSU:s podcast gastar dessutom Erik Haag, sasom forknippar oppenheten tillsammans nagon farhaga av overgivenhet: Att saken da vidga relationen skulle innebar att han blir sittande allen hemma medan hans fru ar franvarande sam ligger tillsammans nagon annan.– Ja, det innefatta att befinna oforfalskad kontra tryta emotione. Kanner ni att det kostar mer an det smakar, odla galler det att n befinner sig hederlig sam uppg det. Ager n samt din medspelare skild bild av lage, sa far du finna en pakt ni bagg trivs tillsamman – alternativ bryta upp, uppg Maria Bergstrom, likasa sexualupplysare pa RFSU sam fortsatter:

– Det befinner si varken latt att vara nejsagaren alternativt att befinna den saso foreslar nagon flexibel forhallande, saken dar sasom foreslar kan betraktas som lattfota och inkapabe att banka baver under tiden saken dar som satter uppehall kan betraktas som regnfattig samt trakig.

Relationerna kan kika olika ut inte fri gallande hur sa d kommer overens forsavitt

– allihopa inleda relationer behover ick beskada ut sa att ni har tv som befinner sig prio ett sam en stad utstot sam befinner sig prio par. N kan vara foralskad i ett par eller tre, sam relationerna behover ick sattas kungen annorlunda nivaer. Dessutom kan oppenheten innebara att du har relationer tillsamman flertal i grupp, sam odla vidare, uppge Maria sam fortsatter:

– forsavitt ett maktobalans skulle bilda, att en indivi i konstellationen age nagon absolut annan foto bruten den bringa relationen och hurdan saken da skal utvecklas ann ovriga inneha, och pappa dalig fran det, ar det suvera att avsluta relationen.

Flera blandar forbund det tillsammans otrohet

Det som kan bega det svar att konversera ifall oppna relationer befinner si att manga blandar tillsammans det tillsammans syn.– Att leva i en forhalland darborta n blir dupera befinner si inte detsamma som att li i en offentlig samband. Ett dylik kraver ett otvetydig oppenhet, anser Maria.

– Det kan plocka lite epok att vanja sig bred kanslan, alldenstund det hederlig medfor att avsluta nago norm.Man kan betanka over va det ar sasom utfor att relationen kanns viktig pro dig och din delagare.

Scroll to Top